Beinta in her Benecykl Push Chair

Beinta is very happy to finally be able to cruise outside with her family
Beinta likes to be in the woods with all the differents smells
Beinta loves to be outside and loves the smell of the rapessed field

Jeg hedder Beinta, er 20 år gammel og født med svær CP.

Jeg er meget glad for at komme ud og få lidt vind i håret, hvilket kan være en udfordring i en almindelig kørestol, da min i hvert fald er meget tung. En tur i skoven eller på stranden bliver derfor hurtigt en svedig affære for min hjælper. En almindelig kørestol er ganske enkelt primært indrettet til at køre på jævnt underlag som fx asfalt.

Nu har jeg fået købt mig en Benecykl og kommer langt mere vidt omkring. Sammen med min hjælper og min veninde tager vi bl.a. på Geocaching alle de steder, hvor det tidligere var umuligt at komme frem. Jeg elsker at vi kan komme ud i skoven, til stranden samt på opdagelse rundt omkring.

Et fysisk handicap som mit vil altid være begrænsende, men lige nu er jeg faktisk ved at overveje Hærvejen eller Camino de Santiago, for Benecyklen er let og nem at manøvrere, hvilket åbener op for langt flere muligheder end tidligere.

Jeg påstår ikke, at jeg er atlet, men det er sgu tæt på

Beinta and her Benecykl

My name is Beinta, I am 20 years old and born with severe CP.
I am very happy to get out and get some wind in my hair, which can be a challenge in a regular wheelchair, as mine is at least very heavy. A walk in the woods or on the beach therefore quickly becomes a sweaty affair for my helper. An ordinary wheelchair is simply primarily designed to drive on level ground such as asphalt.
Now I have bought myself a Benecykl and get much further around. Together with my helper and my friend, we take i.a. on Geocaching all the places where it was previously impossible to get there. I love that we can get out in the woods, to the beach as well as on discovery all around.
A physical disability like mine will always be limiting, but right now I am actually considering Hærvejen or Camino de Santiago, because the Benecyklen is light and easy to maneuver, which opens up far more possibilities than before.
I’m not claiming to be an athlete, but it’s damn close

Recent Articles

Share
Email