Louiss in his MPS Seating System

DANSK

Nicolai Louiss, kaldet Louiss er 12 år.
Louis er et CP barn pga. iltmangel i fødslen.
Han er siden 2011 blevet trænet i ABR, og Neuromekaniker siden 2018.
Louiss var meget tilredt da vi startede ABR op, det ændrede sig hurtigt, og jeg kunne begynde at kigge efter noget han kunne lege i og samtidig sidde godt i.
Jeg fandt speciel tomato, sitter, jogger, toilet ring, etc??
Louiss er en meget bestemt ung mand, han nægter at blive fastspændt, og i de stole, kan vi gøre det så han har det godt ?
Abr er vilde med stolene, hvilket neuromekaniker også er.

Vi træner videre!!

Nicolai Louiss, called Louiss is 12 years old.
Louis is a CP child due to lack of oxygen in childbirth.
He has been trained in ABR since 2011, and Neuromechanist since 2018.
Louiss was very challenged when we started ABR, it changed quickly and I could start looking for something he could play in and at the same time sit well in.
I found special tomato, sitter, jogger, toilet ring, etc??
Louiss is a very determined young man, he refuses to be strapped, and in the chairs, we can do it so he is well ?
Abr loves the chairs, whichever neuromechanist is.

We continue training !!

Recent Articles

Share
Email