Marco in his MPS Hi-Low Seating System

Onze dochter heeft een meervoudig gehandicapte zoon Marco, nu 8 jaar. Hij kan niet staan/lopen/praten en heeft regelmatig epileptische aanvallen. Omdat wij als opa en oma graag voor hem zorgen komt hij regelmatig bij ons logeren. Hiervoor hebben wij voorzieningen die dit ook mogelijk maken. Naast het feit dat wij graag voor Marco zorgen ontlast het ook onze dochter, haar man en Esther (het jongere zusje van Marco).

Voor Marco zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe makkelijk instelbare stoel. We hebben een Tomato MPS gevonden. Het is een stevige/veilige en eenvoudig schoon te maken stoel. Omdat wij geen vergoeding krijgen voor de voorzieningen moest het ook betaalbaar zijn. Met deze criteria hebben wij in februari 2020 de Veine beurs bezocht in Gorinchem. Daar stond Wereva met een stand die een Tomato MPS stoel in hun assortiment hebben.

Deze stoel bestaat feitelijk uit 4 elementen: een frame wat in hoogte verstelbaar is, een zeer stevige basisstoel, een set van 3 kussens en een harnas. De set kussens bestaat uit een zitting, een rugsteun en een hoofdsteun. Alle elementen zijn zeer eenvoudig schoon te maken. De kussens hebben een bepaalde maat en kunnen vervangen worden door een grotere maat waardoor de stoel “meegroeit” met Marco (een kwestie van andere kussens aanschaffen). Het frame en de basisstoel zijn grijs, de kussen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren. Na een uitgebreide toelichting en uitleg in een aangenaam gesprek hebben wij een offerte ontvangen waarna wij besloten hebben de stoel aan te schaffen. Tevens hebben wij het optionele werkblad erbij aangeschaft (handig en simpel te plaatsen/verwijderen).

De stoel bevalt prima om de volgende redenen:
• Marco heeft voldoende steun en kan zich toch vrijelijk bewegen;
• Tijdens een epileptische aanval blijft hij goed in positie en vangt de stoel zijn aanval op, een voorwaarde;
• De stoel staat zeer stevig op 4 te blokkeren zwenkwielen;
• De stoel is zeer eenvoudig af te stellen met onbeperkte mogelijkheden;
• Eenmaal afgesteld zitten de kussens zeer goed vast op de basisstoel;
• De stoel kan in zijn geheel kantelen, handig als Marco even in slaap valt;
• De mogelijkheid om de stoel te “vergroten” enkel en alleen door een nieuw set kussens aan te schaffen.
Uit onze ervaring kunt u opmaken dat wij uitermate tevreden zijn over de Tomato MPS stoel. Ook tijdens de aankoop en de levering hebben wij goede ondersteuning van de leverancier ontvangen, toch ook niet onbelangrijk.

Our daughter has a multiple disabled son Marco, now 8 years old. He is unable to stand / walk / talk and has seizures on a regular basis. Because we as grandparents like to take care of him, he regularly comes to stay with us. We have facilities for this that make this possible. Besides the fact that we like to take care of Marco, it also relieves our daughter, her husband and Esther (Marco’s younger sister).

We went looking for a new, easily adjustable chair for Marco. We found a Special Tomato MPS. It is a sturdy / safe and easy to clean chair. Because we do not receive compensation for the facilities, it also had to be affordable. With these criteria, we visited the Veine fair in Gorinchem in February 2020. Wereva stood there with a stand that has a Tomato MPS chair in their range.

This chair actually consists of 4 elements: a frame that is adjustable in height, a very sturdy basic chair, a set of 3 cushions and a harness. The set of cushions consists of a seat, a backrest and a headrest. All elements are very easy to clean. The cushions have a certain size and can be replaced by a larger size so that the chair “grows” with Marco (a matter of buying other cushions). The frame and the base chair are gray, the cushions are available in various colors. After an extensive explanation and explanation in a pleasant conversation, we received a quote after which we decided to purchase the chair. We have also purchased the optional worksheet (convenient and easy to install / remove).

The chair is great for the following reasons:
• Marco has sufficient support and can still move freely;
• During an epileptic seizure, he remains in good position and the chair absorbs his seizure, a condition;
• The chair is very firmly on 4 swivel castors to be blocked;
• The chair is very easy to adjust with unlimited possibilities;
• Once adjusted, the cushions are very well secured on the basic chair;
• The chair can tilt completely, useful if Marco falls asleep;
• The ability to “enlarge” the chair only by purchasing a new set of cushions.
From our experience you can conclude that we are extremely satisfied with the Tomato MPS chair. We also received good support from the supplier during the purchase and delivery, which is also important.

Recent Articles

Share
Email